Kedves Olvasó!

A POLIMEREK havonta megjelenő ingyenesen elérhető szakmai folyóirat, amely nyomtatott és online formában jelenik meg.

A folyóirat célja, hogy információt szolgáltasson az alapanyag újdonságokról, árakról, feldolgozó gépekről, periféria berendezésekről, oktatásról, polimer hulladékok újrahasznosításáról, iparjogvédelmi kérdésekről, hatályos jogszabályi változásokról, hazai és nemzetközi kiállításokról, konferenciákról, magyar vállalatok sikereiről, eszközbeszerzési és K + F + I pályázati lehetőségekről. Célja továbbá, hogy biztosítsa a kutatók szakmai és tudományos eredményeik magyar nyelven való közlését lektorált folyóiratcikkek formájában.

A folyóiratot minél több tudósítással, interjúval, érdekességgel tervezzük színesebbé tenni, így hasznos információforrás lehet mind gyártással termeléssel, forgalmazással, illetve oktatással-kutatással foglalkozók számára.

J. Mező Éva
főszerkesztő    


Impresszum:
ISSN: HU ISSN 2415-9492
Kiadó: MMSZ Lapkiadó Kft. (Felelős vezető: Farkass Gábor, ügyvezető)
Szerkesztőség: 1119 Budapest, Fehérvári út 83.
Nyomda: Possum Kft. (Felelős vezető: Várnagy László)
Megjelenik havonta 1 000 példányban